Sørensen

Advokat Kjetil sørensen

SØRENSEN

Tjenester vi tilbyr:

Advokat, Skilsmisseadvokat, Strafferett, Forretningsadvokat, Selskapsrett, Arveoppgjør, Familierett, Barnerett, Arbeidsrett, Skatterett, Kontraktsrett, Erstatningsrett, Forsikringsrett, Forvaltningsrett, Gjeldsforhandling og Konkursrett, Eiendomsrett, Utlendingsrett.

Aktuelle saker fra media!

Barnevernsovergrep uten rettslige konsekvenser
Er det til barns beste å bli fjernet fra foreldrene når barna ikke vil, og retten har sagt at barnevernet ikke kan fjerne barna fra foreldrene? Hvordan vil barna reagere på dette? Skal en forvente at barna har forståelse for barnevernets handlinger og se stort på det? Eller skal de få lov til å føle redsel og frustrasjon over et ”vesen” som kun ser ut til å leve ut sin egen forståelse av samfunn, lov og rett? Av Arild Erland. (Klinten fra hveten 21.07.09)

(C) Advokat Kjetil Sørensen AS

Webdrift & Design RJ

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.